Regulamin zawodów narciarskich i snowboardowych

XXXII MISTRZOSTWA POLSKI ARCHITEKTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE SKI ARCHI CUP 2024

Bukowina Tatrzańska/Białka Tatrzańska, 1-3 marca 2024

Organizator

Organizatorem imprezy XXXII MISTRZOSTWA POLSKI ARCHITEKTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE jest M-ACTIVE Sp. z o.o.

Termin i miejsce imprezy XXXII Mistrzostwa Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

1 – 3 marca 2024 Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska

Termin i miejsce zawodów

2 marca 2024, Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska

Program zawodów – szkic

1 marca – piątek

09.30 – 12.30 – SKI ARCHI CUP EXPO – przyjęcia / rejestracja uczestników / Grand Stasinda
13.00 – transfer na stok
14.00 – 16.15 – oficjalny trening na tyczkach
16.15 – 16.45 – transfer powrotny do Grand Stasindy
18.30 – wieczór powitalny/kolacja
20.30 – losowanie numerów startowych

2 marca – sobota

09.00 – transfer na stok
10.00 – 14.00 – zawody narciarskie
14.30 – 15.30 – jazdy wolne
15.30 – 16.00 – transfer powrotny do Grand Stasindy
19.00 – oficjalny koktajl SKI ARCHI CUP 2024/kolacja
20.30 – uroczysta ceremonia wręczenia nagród
21.00 – SKI ARCHI CUP 2024 wieczór towarzyski

3 marca – niedziela

09.30 – 11.00 – Pożegnanie i wyjazdy uczestników

Zgłoszenia

tylko za pośrednictwem formularza na stronie skiarchicup.pl – zapisy startują w czwartek 23 listopada 2023 r. o godzinie 9:00.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na listę startujących decyduje kolejność zgłoszeń.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników – potwierdzeniem przyjęcia jest zwrotny mail od Organizatora informujący o przyjęciu na listę uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.

Na liście uczestników zostaną zabezpieczone miejsca dla złotych medalistów edycji 2023 ze wszystkich 12 kategorii wiekowych. Osoby te nadal muszą dopełnić formalności i potwierdzić swój udział w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zgłoszeń – jeśli tego nie zrobią, Organizator uzna to za rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu. Zabezpieczenie miejsca dotyczy tylko udziału w wydarzeniu, rezerwacji w hotelu należy dokonać samodzielnie.

Zgodnie z ubiegłorocznym regulaminem, organizator informuje, że uczestnicy Ski Archi Cup 2023, którzy nie wystartowali w zawodach, nie zostaną przyjęci na listę uczestników.

Warunki uczestnictwa

 • W Mistrzostwach mogą wziąć udział tylko amatorzy, dyplomowani i czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu. Przed zaakceptowaniem zgłoszenia uczestnika, organizator pozostawia sobie prawo do weryfikacji numeru dyplomu ukończenia studiów na kierunku Architektura oraz nazwy ukończonej uczelni.
 • Prawo do startu w Mistrzostwach Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie mają wyłącznie obywatele RP.
 • Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa/snowboardu.
 • Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek startu w kasku.
 • Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.

Opłata startowa

Opłata startowa wynosi 150 zł. Wpłaty na poczet opłaty startowej dokonywać należy przelewem na konto podając w tytule hasło SKI ARCHI CUP 2024 oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

M-Active Sp. z o.o.
ul. Wenedów 11
61-614 Poznań
62 1090 1463 0000 0001 1106 0229

Termin dokonania opłaty startowej podany jest w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia zgłoszenia.

Opłata startowa zawiera

 • uczestnictwo w zawodach – slalom gigant/snowboard gigant
 • wyżywienie według programu
 • karnet na wyciągi w piątek oraz sobotę
 • udział w programie towarzyszącym

Opłata nie zawiera

• ubezpieczenia od NNW

Rezygnacja z udziału w wydarzeniu

W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 14 dni przed imprezą (do dnia 16 lutego 2024 włącznie) istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie, opłata przepada. Nie przewidujemy możliwości wskazania innego uczestnika w miejsce osoby rezygnującej z udziału w imprezie – na zwolnione miejsce przyjmujemy osobę, która w danym momencie znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

Rezerwacja noclegu

Oficjalna baza noclegowa imprezy mieści się w Grand Stasindzie – Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska. Obowiązek rezerwacji noclegu leży w gestii uczestników – organizator nie pośredniczy w procesie rezerwacji noclegów. Informacje dotyczące szczegółów dopełnienia formalności w Grand Stasindzie przesyłane będą mailem w odpowiedzi na przesłane formularze rejestracyjne.

Numery startowe

Losowanie numerów startowych odbywa się w piątek. Odbiór koszulek startowych możliwe będzie w biurze zawodów bezpośrednio po losowaniu oraz dnia następnego, u przedstawicieli Organizatora.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody rangi Mistrzostw Polski przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych w slalomie i snowboardzie gigancie. Uczestnicy zostaną dopasowani do kategorii wiekowej według roku urodzenia zadeklarowanego w formularzu rejestracyjnym. Start w slalomie gigancie odbywa się według wylosowanej kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.

Grupy wiekowe Mistrzostw Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Slalom gigant:

 • mężczyźni 20+, mężczyźni 35+, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+, mężczyźni 65+
 • kobiety 20+, kobiety 35+, kobiety 45+, kobiety 55+

Snowboard gigant:

 • mężczyźni 20+, mężczyźni 35+, mężczyźni 45+
 • kobiety open

Klasyfikacja OPEN będzie prezentowana informacyjnie w wynikach, ale nie będzie nagradzana (nie dotyczy SNOWBOARD GIGANT kobiety open). Aby dana kategoria była klasyfikowana, musi się do niej zgłosić minimum 5 osób. W innym przypadku kategoria będzie łączona z niższą kategorią wiekową. Nie ma możliwości startu w obydwu kategoriach – slalomie gigancie oraz snowboardzie gigancie.

Kolejność startu

Pierwszy i drugi przejazd:
snowboard: kobiety open, snowboard mężczyźni 45+, snowboard mężczyźni 35+, snowboard mężczyźni 20+
slalom gigant: kobiety 55+, kobiety 45+, kobiety 35+, kobiety 20+, mężczyźni 65+, mężczyźni 55+, mężczyźni 45+, mężczyźni 35+, mężczyźni 20+.
Drugi przejazd w każdej kategorii odbywa się w odwrotnej kolejności do zajętego miejsca po pierwszym przejeździe.

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

O zwycięstwie i kolejności w poszczególnych kategoriach decydować będzie suma czasów dwóch prawidłowo ukończonych przejazdów.

Nagrody

 • puchary, medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii Mistrzostw

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

W klasyfikacji drużynowej brane będą pod uwagę zespoły minimum trzyosobowe, reprezentujące jedną pracownię architektoniczną. Zespoły muszą składać się z osób zatrudnionych w danej pracowni architektonicznej, wykonujących pracę w oparciu o umowę o dzieło lub pozostających w stosunku pracy nazywanym „samozatrudnieniem”. Udział w klasyfikacji drużynowej nie wymaga dodatkowych opłat ani zgłoszeń – automatycznie brane są pod uwagę osoby i biura znajdujące się na liście zgłoszonych na Ski Archi Cup 2024, spełniające powyższe warunki. O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej decydować będzie najniższa średnia wyliczona za pomocą sumy trzech najlepszych końcowych czasów (suma dwóch prawidłowo ukończonych przejazdów) podzielonej przez trzy.

Nagrody

 • puchar dla zespołu, który zdobędzie pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej

Główna dekoracja Mistrzostw Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie odbędzie się podczas sobotniego koktajlu.

Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów

Przez cały czas trwania imprezy oraz zawodów, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Zawody narciarskie zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Szkoły Narciarskiej STOK. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny będzie sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.

Osoby towarzyszące

Istnieje możliwość obecności na imprezie ograniczonej liczby osób towarzyszących (liczy się kolejność zgłoszeń). W takim wypadku organizator będzie prosił o wpłacenie na miejscu 450 PLN w celu pokrycia
kosztów wyżywienia podczas trwania imprezy. Obecność osób towarzyszących należy zgłosić drogą mailową (info@m-active.pl) do 7 dni przed imprezą.

UWAGA! Osoby towarzyszące, których obecność nie została zapowiedziana wg powyższych zasad i nie została zaakceptowana przez organizatorów, nie zostaną wpuszczone na imprezy towarzyszące.

Postanowienia ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem.
Organizator informuje, że osoby niestartujące w zawodach nie będą przyjmowane w kolejnych latach na listę uczestników imprezy.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej.